SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Медитацията: практическо средство за решаване на проблеми

Докато сърцето ви си остава  непрестанно издигащ се
пламък на стремежа,
вашите слабости са без значение.

Практична ли е медитацията?

Ние казваме, че някой е практичен, когато той постъпва подходящо в подходящия момент на своя живот. Той мисли и действа по специфичен начин, така че другите да не могат да го измамят и всичко в живота му да върви гладко. Независимо колко сме умни, искрени или съзнателни, има моменти, когато сме затруднени във външния си живот. Не знаем какво да кажем. Не знаем как да постъпим. Не знаем как да се държим. Или пък, въпреки че говорим и постъпваме правилно, всичко върви наопаки. Не знаем как да се справим със своето външно съществуване, не можем да се справим с живота си. Искрено желаем да направим нещо или да станем нещо, но не успяваме да го осъществим.

Защо се случва това? То се случва, защото външните ни способности са винаги ограничени поради нашето ограничено вътрешно осъзнаване, но ако сме практични във вътрешния живот – което означава да се молим и медитираме – тогава ще имаме безкрайно вътрешно осъзнаване. Този, който притежава вътрешно осъзнаване, има свободен достъп до безкрайната истина и вечната радост и лесно може да контролира своя външен живот. Вътрешният живот постоянно ни носи посланието на истината и Бог. Където е истината, там е и семето.  Нека позволим на семето да поникне и да стане дърво. Когато дървото даде плодове, ще видим способностите на вътрешния свят да се проявяват във външния свят. Ние винаги израстваме отвътре – не отвън.

Без значение какво правим или какво казваме във външния свят, това не ни помага да се приближим към светлината на истината. Но ако първо медитираме, а после действаме и говорим, тогава ние вършим каквото трябва и се превръщаме в каквото трябва. Вътрешният живот и вътрешната реалност трябва да управляват външния живот, а не обратното. Жизненият дъх на външния свят трябва да дойде от вътрешния живот. Вътрешната реалност трябва да влезе във външния живот. Само тогава ние можем да бъдем наистина практични във външния си живот.