SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Възприемчивост: отваряне към светлината

Колкото повече благодарност предложите на Всевишния Водач във вас, толкова повече и по-скоро ще увеличите възприемчивостта си.
Възприемчивостта е потокът от космическа енергия и космическа светлина. Възприемчивостта е способността да се възприемат и задържат божествените дарове, които Всевишният излива върху вас по време на вашата медитация. Ако искате да бъдете възприемчиви, когато седнете да медитирате, съзнателно се опитайте да внесете светлина в своето същество. След като внесете светлина, насочете я към правилното място, духовното сърце. После се опитайте да израснете в тази светлина.

Ако чувствате, че имате малко възприемчивост, тогава плачете за повече. Не се задоволявайте с възприемчивостта, която имате. Ако днес тя е малък басейн, направете го езеро, после море, а най-накрая – огромен океан. Възприемчивостта може да бъде разширявана постепенно и безкрайно. Но без възприемчивост няма да можете да постигнете нищо в своя духовен живот, дори след безброй часове медитация.

Един начин да увеличите възприемчивостта си е да бъдете като дете. Ако майката каже на детето: „Това е добро“, детето не е склонно да мисли, че то е лошо. Независимо колко сте напреднали в духовния живот, вие можете да напредвате най-бързо като имате детско отношение, искрено и истинско детско чувство.

Благодарност
Най-лесният и успешен начин да засилите възприемчивостта си е да предлагате най-дълбоката си благодарност на Всевишния всеки ден преди да медитирате. Много от вашите близки не водят духовен живот, но вие сте приели духовния живот. Как е възможно това? Това е възможно, защото Всевишният във вас ви е дал стремеж, докато съществуват много, много хора, които все още нямат стремеж. Трябва да чувствате, че Той ви е избрал да бъдете духовни. Заради това, че Той ви е дал стремеж, вие имате пълно основание да Му предложите благодарността си. Той ще може да ви даде повече възприемчивост, ако види, че всеки ден увеличавате способността си за благодарност.

Когато предлагате благодарност на Бог, вътрешният ви съд незабавно става по-обширен. Тогава Бог може да излее повече от Своите благословии във вас или да ви изпълни повече със Своето собствено божествено Съществуване. Бог е безкраен, но само от нашата възприемчивост зависи доколко Той ще влезе в нас. Бог е като слънчевата светлина. Ако аз дръпна завесите, слънчевата светлина ще влезе вътре. Ако държа всичките завеси спуснати, тя няма да може да влезе. Колкото повече разтваряме завесите, толкова повече Бог навлиза в нас с безкрайна светлина. Когато предлагаме благодарност, веднага Божията светлина се излива в нашето същество.
Благодарността означава да предложите себе си на най-висшата си същност. Благодарността ви не отива при някой друг, тя отива при вашето собствено, най-висше „аз“. Благодарността ви помага да се отъждествите и да чувствате единството си със своята най-висша реалност.

Винаги трябва да бъдете благодарни на Вътрешния Водач, Всевишния. Когато сте изпълнени с благодарност, вашата възприемчивост се увеличава от само себе си.

Всяка сутрин се опитвайте да поздравите Бог с едно-единствено нещо: вечно увеличаващ се благодарствен дар.