SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Медитацията в действие

Не се опитвайте да промените света. Няма да успеете. Опитайте се да обичате света. И ето – светът е променен, променен завинаги.
Когато медитираме в тишина с най-голяма посветеност, това е един вид медитация. Когато се опитваме да посветим своята работа на Бог или на света, това е друг вид медитация, която можем да наречем манифестация или проява. В такъв момент ние служим на божественото в човечеството.

За да можем да служим успешно на божественото в човечеството, ние трябва съзнателно да чувстваме Божието присъствие в тези, на които служим. Докато говорим на някого, трябва да чувстваме, че говорим на божественото в този човек. В противен случай, ако само помагаме на някого по свой начин без каквото и да е съзнателно чувство на посветеност към Всевишния, тази работа не може да се приеме като форма на проява или като медитация в действие.

Ако се молим и медитираме, ще почувстваме, че Бог е във всеки човек, че Той е жива реалност. Наистина, Бог е навсякъде и във всичко. Но ако се молим и медитираме, това умствено убеждение ще се превърне за нас в реална, жива истина. Тогава ние съзнателно ще служим на всеки човек именно защото знаем и чувстваме, че Бог е в него.

Ако не виждаме Бог, истина или светлина в действието си, тогава нашият физически ум няма да бъде убеден в ценността на нещата, които вършим. Днес служим на някого, а утре ще кажем: „О, той е такъв глупак! Той няма стремеж, няма добри качества! Защо трябва да му служа?“  Ако гледаме на един човек без молитва и медитация, ще го разграничаваме от душата му. Но ако се молим и медитираме, ние ще видим душата, божественото във всеки човек, и ще се опитаме да изведем тази божественост на преден план.

Ако се молим и медитираме, тогава нашата работа ще бъде посветено служене и това посветено служене ще ни помага да напредваме духовно. Има много хора, които работят по петнайсет-шестнайсет часа на ден. Но тяхното действие не е посветено служене. Те просто работят механично, за да печелят пари и да изпълняват външните си задължения. Но ако ние наистина искаме да посветим живота си на Бог и на човечеството, тогава молитвата и медитацията ще ни дадат възможност да го направим.