SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Биография

Чинмой Кумар Гош е роден в малкото село Шакпура в Източен Бенгал (понастоящем Бангладеш) през 1931 г., и е най-малкото от седемте деца в семейството. През 1944 г., след смъртта на двамата си родители, 12-годишният Чинмой постъпва в ашрама на Шри Ауробиндо – духовна общност недалеч от Пондичери, Южна Индия. Тук той прекарва следващите 20 години в духовна практика, включваща многочасови медитации, спорт, писане на стихове, есета и духовни песни.

В ранното си юношество Чинмой има множество дълбоки вътрешни преживявания и през следващите години постига много високи медитативни състояния. През 1964 г. се преселва в Ню Йорк, за да сподели своето вътрешно богатство с искрените търсачи на Запад.

Шри Чинмой разглежда стремежа – непрестанния копнеж на сърцето за все по-извисени и по-дълбоки реалности – като духовна сила, която е в основата на всеки голям напредък в религията, културата, спорта и науката. Като живеят в сърцето и се стремят към непрекъснато себенадминаване, мъжете и жените могат да изведат на преден план най-доброто в себе си и да намерят своя път към истинското удовлетворение. Както той казва:

“Нашата цел е да вървим от светло към по-светло и все по-светло, от висше към по-висше и най-висше. И дори в най-висшето нашият напредък не спира, защото Самият Бог е във всеки от нас, а Бог всеки миг надминава Своята собствена Реалност.”

Шри Чинмой е духовен водач на ученици от около 60 страни из цял свят. Той призовава към хармоничен начин на живот, който съчетава вътрешните практики на молитва и медитация с динамиката на съвременността.

Животът на Шри Чинмой е проява на безгранични творчески възможности. Създаденото от него обхваща различни сфери на музиката, поезията, прозата, живописта и спорта. Приносът му във всяка от тези области е удивително постижение. Той редовно пътува по цялото земно кълбо, за да изнася безплатни концерти, лекции и публични медитации, да се среща със свои ученици, както и да обсъжда духовни въпроси със световни и местни лидери. Шри Чинмой не желае заплащане за своите духовни напътствия, концерти, лекции и публични медитации.

На 11 октомври 2007 г. Шри Чинмой навлезе в Махасамадхи - мистичния процес, чрез който духовните Учители напускат тялото.

"Моята физическа смърт
не е краят на моя живот -
аз съм вечно пътуване."

Последното стихотворение на Шри Чинмой, публикувано приживе