SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Два пътя към осъзнаването

Молитвата и медитацията са като два пътя. Молитвата е винаги за самите
нас, за нашия собствен живот, за нашите най-близки и скъпи същества в
собствения ни малък свят. Ако се молим добре, Бог ще ни даде две крила,
с които да полетим нагоре. Но медитацията е за целия свят. Когато
медитираме добре, чувстваме единство със своята собствена разширена
реалност. Ако можем да следваме пътя на медитацията, ние сме героични
воини. Можем да понесем върху гигантските си плещи целия товар на
човечеството. Когато осъществим своя живот на медитация, ние
осъществяваме не само Бог, но също и себе си, и целия свят.Винаги казвам, че за тези, които искат да осъзнаят Най-Висшето,
медитацията е от изключителна важност. Но на Запад е имало светци,
които са осъзнали Бог единствено чрез молитва. Те не са имали представа
за медитацията, но интензивността на молитвите и стремежа им са ги
отвели в света на медитацията и отвъд него. И двата подхода дават
резултат. Когато се молим, ние се издигаме до Бог. Когато медитираме,
Бог слиза при нас. В крайна сметка резултатът е един и същ.