SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x
Sri Chinmoy

 

Когато силата на любовта
замени любовта към силата,
човекът ще има ново име:
       Бог.

Шри Чинмой е духовен учител, посветил живота си в служба на човечеството. През всичките 43 години, прекарани на Запад, той полагаше усилия да вдъхновява човечеството и да му служи чрез своите духовни дарове – молитви и медитации, литературни, музикални и художествени творби.

Надяваме се, че простотата, чистотата и светлината, предлагани от Шри Чинмой, ще вдъхновят и вас.


Биография на Шри Чинмой
Кратка биография на Шри Чинмой . Роден в Индия, Шри Чинмой се преселва на Запад през 1964 г. Той живее в Ню Йорк до 2007 г., когато приема Махасамадхи.

Служене
Аспекти на дейността на Шри Чинмой на Запад . През целия си живот Шри Чинмой служи на хармонията и единството между хората и между различните култури. Той динамично въплъщава тази идея чрез своето изкуство, спорт и хуманитарна дейност.

Световен пробег на хармонията
Световният пробег на хармонията е международна щафета, основана от Шри Чинмой за насърчаване на дружбата и разбирателството между народите. Още от първия пробег през 1987 г. в него се включват хора с различен произход, традиции и религиозни убеждения.

Отзиви
Отзиви: Шри Чинмой се е срещал с много световни лидери, посланици и видни личности, за да сподели с тях стремежа си към един по-добър свят. Тук са подбрани отзиви и послания на дейци от различни области.

Шри Чинмой Център - България
Шри Чинмой Център - България обединява българските ученици на духовния водач. На сайта можете да намерите информация за философията и творчеството на Шри Чинмой, за препоръчваните от него техники на медитация и начин на живот, както и да научите за дейността на центъра и творческите изяви на неговите членове.


Шри Чинмой - Видео
Шри Чинмой - Видео. Вижте различни изяви на Шри Чинмой: медитации, беседи, концерти и други творчески дейности.

Музиката на Шри Чинмой
Радио Шри Чинмой. Чуйте записи с медитативната музика на Шри Чинмой. Изпълнения на самия автор и на други музиканти.

Избрани текстове
Духовност. Въведение в духовната философия на Шри Чинмой


Из афоризмите на Шри Чинмой:

Онова, което умира, всъщност не умира.
Ние не го виждаме
и затова
ни се струва, че е мъртво.
Смъртта е само още един бряг
на морето на Реалността.
Смъртта е само още един път
към Брега на Божията Реалност.