SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Служене

Пълнотата на живота
е в това да мечтаеш и проявяваш
неосъществимите мечти.

Шри Чинмой е посветил живота си на осъществяването на една мечта: изграждането на свят на хармония и единство. За реализирането на тази цел, в продължение на повече от четиридесет години чрез своето изкуство, спортни прояви и хуманитарна дейност той активно работи за постигане на разбирателство между културите .

Още с идването си в Америка през 1964 г., Шри Чинмой започва осъществяването на широк кръг културни, хуманитарни и духовни програми в много страни по цял свят, в който участват хиляди граждани от всички сфери на живота.

Тези проекти насърчават по един новаторски начин разгръщането на древните и универсални ценности,които са в основата на всички култури и религии. Като подхранват появата на единството на сърцата, участниците в тези програми  се стремят  да вложат колективната си енергия  за напредъка на човечеството.