SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Шри Чинмой Център

Вдъхновени от учението и живота на Шри Чинмой, неговите ученици са открили клонове на Шри Чинмой Център по целия свят.

Шри Чинмой Център е истински духовен дом за своите членове, където те работят за самоусъвършенстване и развиване на талантите си посредством медитация, музика, поезия и спорт. Центърът  също така представя учението на Шри Чинмой в действие - чрез курсове и други публични програми.

Шри Чинмой Център е сред водещите центрове за обучение по медитация в света. По молба на Шри Чинмой всички мероприятия на центъра се провеждат безплатно съгласно разбирането, че духовното израстване е неотменимо право на всеки човек и не би могло да се заплаща с пари.

Центърът организира и безплатни обществени прояви в областта на духовното изкуство: концерти, изложби, поетични четения.  Той подпомага и дейността на Шри Чинмой Маратон Тим, както и Световния пробег на хармонията, вдъхновен от Шри Чинмой.

Ако имате вдъхновение да се научите да медитирате, може да се обърнете към Шри Чинмой Център - България.

Вие можете да промените живота си. Не е нужно да чакате години или месеци за тази промяна. Тя започва в мига, в който се потопите в морето от духовност.  Опитайте се да водите живот на духовна дисциплина един ден, само един ден. Вие непременно ще успеете.
                                                                                - Шри Чинмой