SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Отзиви

"Както много други хора по света, аз изпитвам огромно уважение към Вас и Ви се възхищавам като на виден хуманист, чийто живот е посветен на добри дела и неуморна грижа за ближните... Бих искал да изразя пред Вас  желанието на всички основатели на Фонда да станете почетен член на управлението на тази нова благотворителна организация - Международния фонд на Горбачов за детско здравеопазване."
Михаил Горбачов, 20 февруари 1995 г.


Шри Чинмой и Михаил Горбачов

"Благодаря Ви още веднъж за огромната помощ, която оказвате на Фонда Горбачов и на болните деца в Русия."
Михаил Горбачов, 20 декември 1993 г.


Шри Чинмой с Майка Тереза

"Благодаря ти от името на бедните. Ти даде на всички много ценен дар, най-прекрасен дар."
Майка Тереза, 1 октомври 1994 г.

"Благодаря ти, благодаря ти.  Колко много правиш за бедните и нуждаещите се - духовно бедните  и телесно нуждаещите се! Ти вършиш нещо прекрасно!"
Майка Тереза, 17 юни 1997 г.