SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Повдигане на света с единството на сърцето

Програмата "Повдигане на света с единството на сърцето" е уникална награда, предлагана от Шри Чинмой в знак на признание на личности от всички области на живота, които са вдъхновили и повдигнали човечеството чрез усилията си в собствената сфера на дейност. Шри Чинмой повдига удостоените над главата си с една или с две ръце с помощта на специално конструирана платформа,  като символичен жест на единство с техните извисяващи постижения.

"Аз се опитвам доколкото мога да насърчавам и вдъхновявам хора с различни призвания, които са вдъхновили другите в областта на спорта, литературата, науката или политиката, или чрез собствения си живот. Аз ги повдигам, за да изразя възхищението си от техните постижения" - казва той.

От юни 1998 г. насам в дух на признателност към техния разнообразен пример Шри Чинмой е чествал по този начин над 7 000 души, сред които държавни глави, дипломати, духовни и религиозни лидери от различни изповедания, изтъкнати творци, лауреати на Нобелови награди и световноизвестни спортисти.

Само ако мислим положително,
ако извеждаме на преден план
положителните качества на другите,
този свят ще може
да върви напред.
                            - Шри Чинмой