SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Концентрация: Въпроси и отговори

Как може човек да разбере дали се концентрира или медитира?

В концентрацията има огромна интензивност. Тя е като стрела, пронизваща мишена. Ако чувствате, че ви енергетизира интензивна сила, това е резултат от вашата концентрация. А в медитацията има мир и чувство за широта навсякъде, особено в ума. Ако дълбоко в себе си чувствате необятно море от мир, светлина и блаженство, това се дължи на вашата медитация. Медитацията е мир, спокойствие и необятност. Има и интензивност, но тя е изпълнена със сияние. В концентрацията не винаги присъства най-висшето сияние.

Освен това, концентрацията иска непосредствени резултати. Тя е готова да направи всичко, за да постигне своята цел. Медитацията чувства, че има на разположение неограничено време. Това не означава, че медитацията пренебрегва отлитащото време. Не, тя цени отлитащото време, но вижда в него безкрайното време. Ето защо медитацията съдържа в себе си безкраен мир.

Не отдавайте предпочитание на едно от тези две преживявания. Ако Всевишният иска да се концентрира във вас и чрез вас, вие ще позволите това, а ако иска да медитира във вас и чрез вас, ще позволите и това.