SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Силата на концентрацията

Концентрация означава вътрешна бдителност и будност. Навсякъде около
нас, както и вътре в нас, има крадци. Страхът, съмнението, тревогата и
притеснението са вътрешни крадци, които се опитват да откраднат нашето
вътрешно равновесие и покой на ума. Когато научим как да се
концентрираме, за тези сили ще е много трудно да влязат в нас. Ако в
нашия ум се промъкне съмнение, силата на концентрацията ще го разкъса
на парчета. Ако в нашия ум навлезе страх, силата на концентрацията ще
го прогони. Точно сега сме жертви на непросветлени, тъмни и
разрушителни мисли, но ще дойде ден, когато силата на концентрацията ни
ще е такава, че обезпокояващите мисли ще се страхуват от нас.Концентрацията е динамичната воля на ума, която действа в нас, за да
приемем светлината и отхвърлим тъмнината. Тя е като вътрешен воин.
Невъзможно е да си представим това, което концентрацията може да
направи в нашия живот на стремеж. Тя лесно може да отдели Рая от ада,
така че да можем да живеем в постоянното блаженство на Рая, а не в
непрекъснатите тревоги, грижи и мъки на ада, докато сме тук на земята.Концентрацията е най-сигурният път за достигане на нашата цел,
независимо дали целта е осъзнаване на Бог или просто осъществяване на
човешки желания. Един истински стрeмящ се рано или късно ще придобие
силата на концентрацията или чрез Божията Милост, или благодарение на
постоянна практика, или посредством своя собствен стремеж.