SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Упражнение: Моят приятел - сърцето

Така, както можете да се концентрирате върху своя пръст, върху свещ или
някакъв друг материален обект, вие можете да се концентрирате и върху
своето сърце.Може да затворите очи или да гледате към стената, но през цялото време
мислете за своето сърце като за скъп приятел. Когато тази представа
стане най-интензивна, когато тя напълно погълне вашето внимание, вие
преминавате отвъд обикновеното мислене и навлизате в концентрация. Не
можете да виждате физически своето духовно сърце, но можете да
фокусирате цялото си внимание върху него. Тогава постепенно силата на
вашата концентрация влиза в сърцето и напълно ви извежда извън
царството на ума.Ако нямате безгранична чистота, ако сърцето ви е завладяно от безброй
земни желания, преди да се концентрирате върху него трябва да призовете
чистота. Когато чувствате, че имате жив олтар дълбоко в най-съкровените
глъбини на своето сърце – това е чистота. Когато почувствате
божественото присъствие на един вътрешен олтар, вие спонтанно се
пречиствате. Тогава концентрацията ви върху сърцето ще бъде
най-ефективна.