SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Упражнение: Вътрешното цвете

За това упражнение ще ви е нужно цвете. Няколко секунди гледайте цялото
цвете с полуотворени очи. Докато се концентрирате, опитайте се да
почувствате, че самите вие сте това цвете. В същото време се постарайте
да усетите как това цвете израства в най-дълбоките глъбини на вашето
сърце. Чувствайте, че вие сте цветето и че израствате вътре в своето
сърце.След това постепенно се опитайте да се концентрирате върху едно
отделно венчелистче на цветето. Почувствайте, че това венчелистче, което
сте избрали, е семенната форма на вашата реалност-съществуване.След няколко минути отново се концентрирайте върху цялото цвете и
почувствайте, че то е Универсалната Реалност. Така минавайте напред и
назад, концентрирайки се първо върху венчелистчето – семенната форма на
вашата реалност, а после върху цялото цвете – Универсалната Реалност.
Докато правите това, старайте се да не допуснете никаква мисъл да влезе
във вашия ум. Опитайте се да направите ума си абсолютно тих, безмълвен
и спокоен.След известно време затворете очи и се опитайте да видите цветето,
върху което сте се концентрирали, вътре в сърцето си. Тогава по същия
начин, по който се концентрирахте върху физическото цвете, се
концентрирайте със затворени очи върху цветето във вашето сърце.