SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Упражнение: Визия и реалност

Първо начертайте много малък кръг на стената, на нивото на очите, и в него направете една черна точка. Тя трябва да бъде черна, а не синя, червена или с някакъв друг цвят.

После застанете с лице към стената на около 1 м от нея и фокусирайте вниманието си върху кръга. Очите ви трябва да бъдат отпуснати и полуотворени. Нека силата на концентрацията ви идва от средата на челото.

След три- четири минути отворете очите си напълно и се опитайте да почувствате, че от главата до петите си, сте се превърнали в очи. Цялото ви физическо същество е станало визия и тази визия е фокусирана върху точката в кръга.

После започнете да смалявате обекта на концентрацията си. След няколко секунди се опитайте да почувствате, че цялото ви тяло е станало мъничко колкото точката на стената. Опитайте се да почувствате, че точката е част от собственото ви същество.

После влезте в точката, проникнете през нея и минете от другата й страна. От другата страна на точката се обърнете назад и погледнете собственото си тяло. Физическото ви тяло е от едната страна, а със силата на концентрацията си вие сте изпратили финото си тяло от другата страна на точката. Чрез финото си тяло виждате своето физическо тяло, а чрез физическото тяло виждате финото тяло.

Аз се концентрирам за успех в пътешествието на моя живот.
Аз медитирам за напредък в пътешествието на моя живот.
Аз съзерцавам заради Божествения процес в пътешествието на моя живот.


Когато започнахте да се концентрирате, цялото ви физическо тяло стана визия.Тогава точката беше вашата реалност. Когато влязохте в точката, визията и реалността станаха едно. Вие бяхте визията и същевременно бяхте реалността. Когато погледнахте назад към себе си от точката, процесът стана обратен. Тогава вие бяхте станали визия извън самите вас, а мястото, към което се обърнахте, вашето тяло, беше реалността. После визията и реалността станаха отново едно цяло. Когато успеете да видите визията и реалността по този начин, концентрацията ви ще е абсолютно съвършена. Когато силата на вашата концентрация успее да ви отведе до другата страна на точката, която сте наричали реалност, цялото ви същество ще бъде далеч отвъд визията и реалността. И когато почувствате, че сте минали отвъд своята визия и своята реалност, ще имате безгранична сила.