SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Не се отказвайте!

Продължавайте да се опитвате! Много често последният ключ отваря вратата. Така и вашата последна молитва може да ви дари със спасение, а вашата последна медитация може да ви донесе реализация.
Успешната медитация зависи изцяло от нашия вътрешен плач. Когато едно дете е гладно, истински гладно, то
плаче. То може да се намира на първия етаж, а майка му на третия, но когато чуе плача му, тя веднага слиза да го нахрани.

Нека възприемем медитацията като вътрешен глад. Ако сме наистина гладни, нашият Отец, Всевишният, ще дотича, независимо къде плачем. Ако плачът ни е силен и искрен, ние веднага ще започнем да напредваме духовно. В противен случай това може да ни отнеме много години.

От друга страна, осъзнаването на Бог не е като нес кафе – нещо, което получавате веднага. За Божественото осъзнаване трябва време. Ако някой каже, че е способен да осъзнае Бог за една нощ, не го взимайте на сериозно. За да получите диплома за магистър, която е основана на външно знание, ви трябват 20 години. Естествено е осъзнаването на Бог, което е безкрайно по-важно и по-значително, да ви отнеме много повече време. По никакъв начин не искам да обезкуражавам никого. Ако вътрешният ви плач е искрен, тогава Бог ще го удовлетвори.

Ако практикуваме концентрация и медитация редовно, ние непременно ще успеем. Ако сме наистина искрени, ще постигнем целта. Но трудността е в това, че можем да бъдем искрени за един ден или една седмица, и после да решим, че медитацията не е  за нас. Ние искаме да осъзнаем Бог за една нощ. Казваме си:  „Нека се моля една седмица, един месец, една година“. Ако след една година не сме осъзнали Бог, ние се отказваме. Чувстваме, че духовният живот не е  за нас.

Пътят към осъзнаването на Бог е дълъг. Понякога, докато вървите по пътя, ще виждате красиви дървета  с листа, цветове и плодове. Понякога ще виждате само път без никакви красиви гледки. Друг път може да чувствате, че вървите безкрайно през гола пустиня и че целта е невъобразимо далеч. Но не можете да се откажете да продължите, просто защото разстоянието изглежда твърде голямо или защото сте изморени и нямате вдъхновение. Трябва да бъдете божествен воин и да напредвате смело и неуморно. Всеки ден ще изминавате още една миля и така, крачка по крачка, накрая ще достигнете целта си. И тогава непременно ще почувствате, че тя си е заслужавала усилията.
Обичайте битката на живота, защото радостта винаги диша тайно и открито както във вашата победа, така и във вашето поражение.