SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Плодовете по пътя на медитацията

Всяко преживяване е едно красиво събитие в моето сърце.
Всяко преживяване е една могъща реалност в моята душа.


Има много пътища, които водят към целта. Един път може да има много красиви цветя и от двете страни, друг път може да има само няколко цвята, а трети може да няма нито едно цвете. Ако от трима търсачи всеки следва различен път според нуждите и предпочитанията на душата си, всеки един от тях накрая ще достигне целта, след като е имал различни преживявания по време на своето пътешествие.

Всяко преживяване е стъпка към осъзнаването. Всяко преживяване ви дава допълнителна увереност в себе си. Всяко преживяване ви окуражава и енергизира да вървите напред и ви дава огромна наслада. Докато имате преживяването, вие може да чувствате присъствието на един невидим водач вътре във вас, който ви тласка към целта.

Преди да получите плода, който наричате цел, може да искате да опитате много други плодове. Но само когато изядете плода, който е вашата цел, получавате пълно удовлетворение. Някои търсачи чувстват, че не желаят никакъв друг плод освен осъзнаването на Бог, така че духовните преживявания като такива изобщо не са им необходими. Ако сте способни да напредвате много бързо, не е нужно да имате хиляди преживявания преди да осъзнаете Бог. Самото ваше разширяващо се съзнание, докато израствате в Бог, е солидно преживяване.

Когато имате вътрешно преживяване, вие не можете да кажете дали то е истинско или не. Но този проблем ще възникне само при положение, че нямате Учител. Ако имате Учител, той ще може веднага да ви каже дали получавате плодоносни вътрешни преживявания или просто заблуждавате себе си. Един духовен Учител може лесно да ви каже това без ни най-малко съмнение или колебание.

Ако нямате Учител, все пак можете да разрешите този проблем. Просто се концентрирайте върху духовното си сърце. Ако преживяването ви е истинско, ще почувствате неуловим трепет в сърцето си, сякаш там лази мравка.

Има и други начини да определите дали преживяването ви е истинско. Опитайте се да дишате колкото е възможно по-бавно и тихо  и почувствайте, че внасяте чистота в целия си организъм. Чувствайте, че чистотата навлиза във вас като нишка и се навива около пъпната ви чакра. Тогава, ако се концентрирате върху преживяването си и почувствате, че духовното ви сърце не желае да влезе в пъпния ви център, ще знаете, че преживяването ви е само халюцинация. Но ако сърцето с радост навлезе в центъра, бъдете сигурни, че преживяването ви е напълно истинско.

От друга страна, когато имате преживяване, опитайте се за две минути да почувствате дали можете да израснете в това преживяване или не. Ако чувствате, че рано или късно ще можете да израснете в това преживяване, тогава преживяването е истинско. Но ако чувствате, че реалността е нещо друго и че никога няма да можете да израснете в преживяването, тогава това преживяване не е истинско.

Когато имате преживяване, опитайте се да разделите външния от вътрешния си живот. Външният живот е животът на човешка необходимост и земни изисквания. Вътрешният живот също е живот на необходимост, но той е Божия необходимост, не ваша – Божие изискване, не ваше. Опитайте се да почувствате дали Божията необходимост е тази, която действа във и чрез вашето преживяване и дали Бог се нуждае и иска да удовлетвори Себе си във вас и чрез вас. Ако имате такова чувство или осъзнаване, тогава вашето преживяване е истинско. Истинското преживяване идва само когато вие искрено желаете и се нуждаете от вътрешния живот и когато Бог се нуждае и желае вътрешния живот във вас и чрез вас. Ако стигнете до това разбиране, всички ваши преживявания ще бъдат истински. Те трябва да бъдат истински.