SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Запазете радостта си

Плачете вътрешно.
Медитирайте вътрешно.
Потопете се вътрешно.
Вътрешните ви постижения далеч ще надхвърлят външните ви несъвършенства.
След като приключите с медитацията, вие трябва да усвоите резултата от нея във вътрешната си система. Само тогава тя ще стане солидно, абсолютно постоянно преживяване, което е неразделна част от вашето съществуване. Ако започнете да спорите с някого или попаднете в неприятна ситуация преди мирът, светлината и блаженството от медитацията ви да са усвоени, тогава всичко може да бъде загубено. Дори и йота няма да остане. Дори само като поговорите с някого, може да загубите това, което сте получили от медитацията. Някой може да дойде и да ви каже: „Как си?“ и да вземе целия мир, светлина и блажество, които сте получили. Ето защо не трябва да разговаряте с никого веднага след като сте имали добра медитация, докато не усвоите това, което сте получили. Също така не трябва да се храните веднага след медитация. Може да се раздвижите и да почетете, ако искате, но не трябва да приемате обилна храна поне петнадесет минути или половин час. Ако сте много гладни, може да изпиете малко мляко или сок.

Обикновено са необходими няколко часа, за да усвоите всичко, което сте получили по време на медитация, и през този период трябва да поддържате светлината, която сте приели. Как? Чрез вътрешната си бдителност и като внимавате как действате във външния свят. Но понякога се случва така, че по време на медитацията си вие едновременно приемате и усвоявате. Тогава, когато спрете да медитирате, всичко е усвоено.

Можете да си мислите за усвояването като за установяване на приятелство за цял живот, вечно приятелство с някой, който е влязъл в живота ви. Ако мирът, светлината и блажеството навлязат във вас по време на медитация и вие не ги направите свои вечни приятели, те естествено ще ви напуснат. Но ако установите вечно приятелство с тях, тогава вашите приятели ще имат възможност да ви вдъхновяват, да ви ръководят, да ви оформят и да споделят с вас своите божествени качества и способности.
От друга страна трябва да знаете, че усвояването не винаги е това, което душата иска. Понякога душата иска да усвои и съхрани нещо за няколко дни преди да го изрази. Друг път тя иска да разкрие и прояви качествата, които е приела по време на медитация, веднага или само след няколко часа. Това изразяване може да бъде към другите, към атмосферата или към Универсалното Съзнание. Вътрешното богатство е като знанието. Един може да каже: „Нека да науча малко и после да го предам на другите“. Някой друг обаче би казал: „Не, нека да науча колкото може повече и едва тогава ще уча другите“.
Въпроси и отговори