SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Часът на медитацията

Ако искате да видите Лицето на Бог, тогава трябва всеки ден да прекарвате поне известно време с Неговия избран инструмент: вашето собствено сърце.

Ако сте сериозни по отношение на духовния си живот, тогава трябва да медитирате поне веднъж дневно. Ако сте много ентусиазирани, може да медитирате три пъти на ден – рано сутринта, на обяд или по време на обедната си почивка, и вечер. Вашите сутрешни и вечерни медитации могат да бъдат по-продължителни, петнадесет минути или половин час, докато обедните ви медитации могат да траят пет или десет минути. Ако не е възможно да храните душата си три пъти на ден, тогава, моля ви, хранете я поне веднъж. Чувствайте, че душата е малко божествено дете. Ако не храните божественото дете във вас, то няма да може да расте и да проявява вашите вътрешни божествени качества и възможностите на вашата душа.

За предпочитане е да медитирате добре само веднъж дневно, вместо да сядате пет или шест пъти на ден със затворени очи и в главата ви просто да плуват приятни мисли. Всеки път, когато медитирате, вие трябва да чувствате, че предлагате своя жизнен дъх на Всевишния и че извеждате на преден план светлината на своята душа. Само тогава вашата медитация има стойност. Ако чувствате, че можете да медитирате с цялото си сърце и душа само един път - рано сутрин, тогава това е достатъчно. Вие трябва да прецените своите реални възможности, искреност, готовност и радост. Ако имате вдъхновение, това означава, че сте получили позволение от Всевишния и че може да тичате много бързо. Някои медитират по време на обедната или следобедната си почивка. Това е чудесно. Но моля ви, медитирайте първо сутрин. Ако започнете деня, като правите рано сутрин най-важното, тогава ще бъдете вдъхновени през целия ден.

Въпроси и отговори