SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Аз се моля, аз медитирам

Нашата молитва ни дава спокоен живот.
Нашата медитация ни дава красиво сърце.
Аз се моля. Защо се моля? Моля се, защото имам нужда от Бог. Аз медитирам. Защо медитирам? Медитирам, защото Бог има нужда от мен.

Когато се моля, аз си мисля, че Бог е високо над мен, над главата ми. Когато медитирам, аз чувствам, че Бог е дълбоко в мен, в сърцето ми.

Молитвата казва: „Аз съм безпомощен, аз съм нечист, аз съм слаб. Аз се нуждая от Теб, о Господи Всевишни, да ми дадеш сила, да ме прeчистиш, да ме просветлиш, да ме усъвършенстваш, да ме направиш безсмъртен. Нуждая се от Теб, о Господи Всевишни“.

Медитацията казва: О, Господи Всевишни, със своята безкрайна щедрост Ти си ме избрал да бъда Твой инструмент, който да те проявява тук на земята по Твой собствен начин. Ти си можел да избереш някой друг да играе тази роля, но си дарил златната възможност на мен. На Теб аз предлагам постоянната си благодарност, своето сърце от благодарност.“

Молитвата е чистота. Тя пречиства ума, който винаги е подложен на съмнение, страх, тревога и притеснение и постоянно е нападан от отрицателни мисли и отрицателни импулси. Когато се молим, умовете ни се пречистват, а чистотата увеличава способността ни да възприемаме Бог. Всъщност чистотата не е нищо друго освен възприемчивост за Бог. Всеки път когато се молим, вътрешният ни съд става все по-обширен и по-обширен. Тогава в този съд могат да влязат чистотата, красотата, светлината и насладата и да играят заедно в най-съкровените глъбини на нашето сърце.

Медитацията е сияйност. Тя просветлява нашето сърце. Когато сърцето ни се просветли, несигурността и чувството на празнота изчезват. Тогава ние пеем песента на неразделното единство с Универсалното Съзнание и Трансценденталното Съзнание. Когато сърцето ни е просветлено, ограниченото в нас навлиза в Безкрайността и става самата Безкрайност. Хилядолетното робство ни напуска и свободата на безкрайната Истина и Светлина ни приветства.

Молитвата казва на Бог: „Любими Всевишни, Ти си мой. Аз те считам за свой собствен, за изцяло свой. Моля те, дари ме със Своите божествени качества в безкрайно количество, за да мога да бъда Твой съвършен инструмент тук на земята“.

Медитацията казва на Бог: „О, Любими Всевишни, аз съм Твой. Можеш да ме използваш както намериш за добре във всеки един миг през цялата Вечност. Чрез мен осъществи Себе си тук на земята и там на Небето.“
Най-доброто определение за молитвата е да се практикува ежедневно. Най-доброто определение за медитацията е да се изживява душевно. Най-доброто определение за йога е да се живее искрено. Най-доброто определение за Бог е да обичаме Него и само Него безусловно.
Молитвата е нещо абсолютно интензивно и извисяващо се нагоре. Когато се молим, ние чувстваме, че цялото ни същество е издигащ се нагоре еднопосочен пламък. От петите на краката до върха на главата цялото ни същество се моли и зовът му е насочен нагоре. Самата същност на молитвата е да стигне до Бог, издигайки се нагоре.

Медитацията е нещо широко и просторно, което най-накрая се разгръща в Безкрайността. Когато медитираме, ние разширяваме себе си в безпределния простор, в едно безкрайно море от мир и блаженство, или пък приемаме в себе си безкрайната Шир. Молитвата се издига, медитацията се разстила. Медитацията е постоянно израстване и разширяване в мир, светлина и блаженство. Когато медитираме, ние постепенно виждаме, чувстваме и израстваме в цяла вселена от светлина и блаженство.