SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Да бъде Твоята Воля

Когато се молим, често имаме смътно желание за нещо, копнеж да получим
нещо или да станем нещо. Можем да го наричаме стремеж, защото се молим
да станем добри или да получим нещо божествено, което не притежаваме,
или да се освободим от страх, завист, съмнение и т. н. Но от наша
страна винаги има една едва доловима склонност вътрешно да насилваме
нещата.Освен това винаги съществува чувството, че сме, нека да използваме
израза, „божествени просяци“. Чувстваме, че Бог е високо над нас,
докато ние сме долу под него. Виждаме огромна пропаст между Неговото
съществуване и нашето съществуване. Гледаме нагоре към Него и плачем,
но не знаем кога и до каква степен Бог ще изпълни молитвите ни.
Чувстваме, че сме безпомощни. Просто молим и след това чакаме върху нас
да се спуснат една, две или три капки състрадание, светлина или мир.
Понякога съществува чувството на взимане и даване. Ние казваме:
„Господи, аз Ти давам своята молитва, така че сега, моля Те, направи
нещо за мен. Моля Те, помогни ми, спаси ме, удовлетвори ме“.Но в медитацията не молим Бог за никаква помощ, дар или божествено
качество. Ние просто влизаме в морето на Неговата Реалност. Тогава Бог
ни дава повече, отколкото бихме могли някога да си представим. В
молитвата чувстваме, че ние нямаме нищо, а Бог има всичко. В
медитацията знаем, че това, което Бог има, го имаме и ние или ще го
получим някой ден. Чувстваме, че това което е Бог, сме и ние, само че
още не сме извели божествеността си на преден план. Когато се молим,
ние молим Бог за това, което искаме. Но когато медитираме, Бог излива
върху нас всичко, от което се нуждаем. Тогава виждаме и чувстваме, че
цялата вселена е на наше разположение. Небето и земята не принадлежат
на някой друг, те са наша собствена реалност.Най-висшата молитва е: „Да бъде Твоята Воля“. Това е върховната висота
в молитвата и в същото време е начало на медитацията. Там, където
молитвата завършва своето пътешествие, започва медитацията. В
медитацията ние не казваме нищо, не мислим нищо, не искаме нищо. В
света на медитацията Всевишният действа в нас и чрез нас за Своето
собствено осъществяване. Светът на молитвата винаги моли за нещо. Но
светът на медитацията казва: „Бог не е сляп и глух. Той знае какво
трябва да направи, за да осъществи Себе си в мен и чрез мен. Така че аз
просто ще израсна в най-висшето в одухотворена тишина“.