SriChinmoy.org
bg Повече за Шри Чинмой
x

Молитва и медитация: Въпроси и отговори


  1. Искам да зная дали трябва да се моля за нещо, което искам, или просто да се моля да бъде Божията Воля?
  2. Как можем да се молим успешно?
  3. Как да направим молитвата си по-интензивна?
  4. Кой е най-добрият начин да се молим за другите?
  5. Вие молите ли се понякога?